AOMEI Backupper Professional Edition

AOMEI Backupper Professional Edition

AOMEI Backupper Professional Edition là một người hỗ trợ ứng dụng cho PC
Người dùng đánh giá
4.0  (7 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.0
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 2 giải thưởng
AOMEI Backupper Professional Edition là hoàn toàn là một người hỗ trợ ứng dụng cho PC. Nó có thể dễ dàng và an toàn hỗ trợ mọi thứ, kể cả hệ thống, đĩa, đĩa và hồ sơ cá nhân. Cũng tính năng một dòng lệnh hỗ trợ, chọn trộn ảnh, hỗ trợ, với cái mưu đồ, làm bootable cái đĩa, VSS, etc.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn:
Viết nhận xét về chương trình này
Thông tin được cập nhật vào:

SI Bình luận

Cảm ơn bạn đã đánh giá chương trình!
Vui lòng thêm bình luận để giải thích lý do cho việc bình chọn của bạn.
0 bình luận
Bình chọn của bạn:

Facebook Bình luận